Tema

www.vandzonen.dk

Hjemmesiden er en testside, der er lavet i forbindelse med Åbenhedstingets tema om pesticider.

Formål:
Det er hjemmesidens formål at oplyse og skabe debat om landbrugets indvirken på vandkvaliteten i Danmark.
Oplysningerne skal være veldokumenterede og informative.
Hjemmesiden skal være neutral og objektiv i debatten og på den måde sørge for, at alle kan komme til orde.

Målgrupper:
Miljøbevidste: 5
Landmænd: 5
Borgere:  4
Politikere: 3

Miljøinteresserede og landmænd udgør kernen i diskursen, og det er derfor vigtigt at inddrage dem som debattører og få deres meningstilkendegivelse.
Borgerne er en indirekte målgruppe idet det er debatten mellem de miljøinteresserede og landmændene sammen med generel information på området, der skal oplyse dem.
Politikerne er lidt mindre interessante, da de formodes ikke at ville være klare i mælet i debatten men mere tage partipolitiske hensyn.

Indhold:
Nyhedsopdateringer: 5
Debatside: 4
Faktaside: 4
Love og regler: 3
Link til Facebook: 3
Link til Twitter: 2
Links: 2

Det er primært nyhedsopdateringer, der skal bære hjemmesiden. Personer med interesse for grundvandsproblematikken skal vide, at de til enhver tid kan blive opdateret i debatten og i nyhedsstrømmen på området.

Målgruppe-analyse:
Minerva-modellen er inddelt i fire områder, der er benævnt med hver sin farve.

De miljøbevidste:
De miljøbevidste holder sig klart inden for det grønne område. Her er det ikke de økonomiske interesser, der tæller, men mere de ideologiske. De miljøbevidste er moderne og humant indstillede og typisk højt uddannet.

Landmændene:
Landmændene ligger i det blå og det rosa område, hvor det er de økonomiske interesser, der tæller. De er meget oplyste om moderne dyrkningsmetoder, men også traditionsbundne. Mantraet er: ”Enhver er sin egen lykkes smed,” og der skal meget gode argumenter til for at flytte deres mening.

Borgerne:
Borgerne tæller som sådan hele befolkningen. Det er i alles interesse at have adgang til rent drikkevand, og således skal hjemmesiden også kunne tiltrække folk, der er interesseret i at vide mere om grundvandet og de problemer, der er forbundet med at holde det rent.

Politikerne:
Politikerne kan opdeles i partier med hver deres tilhørsforhold i Minerva-modellen.
Venstre er klart placeret i det blå segment med de økonomiske interesser som højeste prioritet.

Socialdemokraterne indtager det rosa område, hvor ideologi og tradition er omdrejningspunktet.

Dansk Folkeparti er at finde i både det rosa og det lyserøde område, hvor det primært er traditionstænkning, der gælder.

De Radikale er moderne og idealistiske og befinder sig idet grønne område.

SF er et typisk miljøparti og befinder sig i det grønne område.

De Konservative er økonomisk interesserede, men også traditionsbundne og befinder sig både i det rosa og det blå område.

Ny Alliance er moderne og hører hjemme både i det blå og de grønne område.

Enhedslisten er klart i det grønne område med meget lidt interesse for de økonomiske aspekter.

Skriv en kommentar

Du kan anvende følgende HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>