Påstand 2

Påstand 2: Selvom landbruget påstår, at reglerne er alt for skrappe, er der mange sprøjtegifte, der havner i grundvandet og forgifter drikkevandet.

Belæg: GEUS(De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) har lukket flere hundrede vandboringer på grund af pesticider.

Hjemmel: Flere hundrede lukninger tyder på, at der er noget galt.

Rygdækning:  GEUS kontrollerer løbende vandkvaliteten og rapporterer resultaterne offentligt. Siden 2007 er landbrugets miljøbelastning steget med 35 procent.

Styrkemarkør: Alt for skrappe regler, mange sprøjtegifte, flere hundrede vandboringer.

Gendrivelse: Forureningen af grundvandet er kraftigst i bynære områder, så det er private, der forurener mest med Roundup.

Gendrivelse af gendrivelse: Tal fra middeldatabasen.dk viser, at landbruget de seneste 15 år har tredoblet deres forbrug af glyphosatholdige stoffer, mens der ikke er sket en stigning blandt de øvrige (herunder private), som fortsat udgør en marginal del af forbruget.

Skriv en kommentar

Du kan anvende følgende HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>