Påstand 1

Påstand 1: Selvom Roundup er udviklet udelukkende til at bekæmpe ukrudt, er det farligt for mennesker og dyr.

Belæg: Sprøjtemidlet indeholder stoffer, der er sundhedsskadelige for andre organismer end planter.

Hjemmel: Roundup består af et aktivstof, glyphosat og et hjælpestof POEA, som trænger ind i vores fødevarer og i grundvandet og på den måde indgår i fødekæden for mennesker og dyr.

Rygdækning:  I 2012 gennemførte professor Seralini et forskningsprojekt i Frankrig, der viste, at Roundup er kræftfremkaldende, og i Tyskland påviste professor Monika Krüger, at glyphosat dræber sundhedsfremmende bakterier i tarmfloraen og påvirker immunforsvaret i negativ retning.

Styrkemarkør: Farligt, sundhedsskadelige.

Gendrivelse: Roundup er blevet testet og godkendt.

Gendrivelse af gendrivelse: Testene er ikke grundige nok, og i nogle tilfælde er det kun glyphosaten, der er testet.

Skriv en kommentar

Du kan anvende følgende HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>