Litteratur

Litteraturlisten er i høj grad baseret på indsamling via internettet og Infomedia.
Her har vi som udgangspunkt søgt artikler, der relaterer sig til forurening af grundvandet med pesticider i Danmark. Derigennem har der dannet sig et billede af en debat, der især gennem de seneste 10-15 år er blevet skærpet. Dernæst har vi indsamlet og læst rapporter, som omhandler problematikken omkring pesticider.

På artikelsiden har vi  været mest interesseret i indslag med Roundup, da det er verdens mest anvendte  ukrudtsbekæmpelsesmiddel, og folk generelt er bekendt med sprøjtemidlet og dets funktion. Det er her, hvor konflikten kommer mest til udtryk, idet produktet er blevet markedsført som forholdsvist uskadeligt men alligevel bliver udsat for kritik fra forskelligt hold.

De rapporter, vi har læst, drejer sig typisk om problemer med glyphosat og de tilsætningsstoffer, der indgår i det færdigblandede produkt Roundup. Tilsammen udgør rapporterne mere end 600 siders litteratur.
Tilsammen har vi brugt artiklerne og rapporterne som udgangspunkt til at gruppere litteraturen i følgende hovedtemaer:

Hovedtemaer:

Rent grundvand: Landmændene (Landbrug og Fødevarer samt Bæredygtigt Landbrug) er generelt imod store dele af lovgivningen på pesticidområdet og mener ikke, at de bidrager i særlig høj grad til grundvandsforureningen. Forskellige aktører fra drikkevandssektoren (DANVA og GEUS) er også på banen med klare udmeldinger om landbrugets rolle.

Pesticider: Lovgivningen omkring pesticider beror på fortolkninger af undersøgelser og politisk vilje herunder også fra EU. Debatten er taget til i styrke siden Grøn Vækst blev vedtaget i april 2009 under Karen Ellemann. Grøn Vækst er den første helhedsplan for natur, miljø og landbrug der er indført i Danmark.

Roundup: Roundup er markedsført af Monsanto som et ufarligt produkt og er det mest solgte ukrudtsbekæmpelsesmiddel, men et voksende antal undersøgelser og artikler anklager produktet for at være skyld i vandforurening og sygdomme hos mennesker og dyr.

Forskning: Internationale, videnskabelige undersøgelser anklager pesticidbranchens produkter for at være sundhedsskadelige, og det har skabt megen debat, hvor grænserne er trukket kraftigt op mellem forskellige dele af forskerverdenen internt samt i forhold til myndigheder, som har godkendt produkterne.

 

Artikler fra aviser, tidsskrifter mm:

Roundup medfører kræft – Ritzau, den 13. november 2007

Krav om indgreb mod Roundup vokser – Ritzau, den 22. august 2011

Web-artikler:

1999:

Roundup tæt på forbud – den 14. oktober 1999

2000:

Vil have forbudt Roundup efter nye alarmerende fund – den 12. januar 2000

Miljøstyrelsen revurderer Roundup – den 13. januar 2000

Ny vurdering af Roundup inden årets udgang – den 19. januar

2001:

Pesticider i hver tredje europæiske frugt – den 7. august 2001

2002:

For meget pesticid i hver tredje private brøndboring – den 6. oktober 2002

Pesticidstatus til foråret, men ingen ny plan – den 11. november 2002

2003:

Overvejer forbud mod Roundup – den 4. juni 2003

Minister forbyder Roundup – uden for sæsonen – den 4. juni 2003

Indgreb mod Roundup for at beskytte grundvandet – den 4. juni 2003

RoundUp-forbud: Monsanto grebet i fusk overfor Folketinget – den 7. juni 2003

2004:

Delvist forbud mod Roundup vurderes stadig – den 6. august 2004

Miljøstyrelsen blåstempler Roundup – den 15. december 2004

2006:

Peberfrugter er fulde af pesticider – den 13. marts 2006

2008:

Styrelse: Spis grønt trods sprøjterester – den 3. oktober 2008

2009:

Genmodificerede majs kan stå på danske marker om tre år – den 17. september 2009

2010:

Politikere presser minister på pesticider – den 3. maj 2010

Sprøjtegifte kan udløse ADHD hos børn – den 7. maj 2010

Gensplejset raps spreder sig vildt i naturen – den 10. august 2010

Andrés Carrasco – Interview – den 14. september 2010

Pesticider truer drikkevandet – den 18. oktober 2010

2011:

Foreninger kræver sprøjtegifte forbudt – den 24. januar 2011

– Hver gang vi bliver klogere er skaden sket – den 24. januar 2011

Alle advarselslamper i ministeriet blinkede før Roundup-fund i grundvand – den 24. januar 2011

Greenpeace: Regeringen tænker på landbruget – den 24. januar 2011

Ekspert-tvivl fældede sæsonforbud mod sprøjtegift i 2003 – den 6. februar 2011

Sådan finder Roundup gennem lerjord – den 8. februar 2011

Kemigigant vil plante Roundup-resistent sukkerroe på Vestsjælland – den 1. marts 2011

Sprøjtegifte forsinker børns hjerneudvikling – den 12. april 2010

Bestyrtet laboratorium: Minister hænger os ud for Roundup-fejl – den 4. juni 2011

Nu kommer de Roundup-resistente roer i Vestsjællands muld – den 30. juni 2011

S: Ellemann vildledte om sprøjtegift – den 18. august 2011

Flere sprøjtegifte havner i grundvandet – den 26. august 2011

Rød regering vil forbyde Roundup i haver – den 26. august 2011

Giftekspert: Roundup-stof er mindre giftigt end bordsalt – den 31. august 2011

Soja til dansk dyrefoder anklages for at koste liv i Argentina – den 26. oktober 2011

Rød regering i kovending: Vil ikke gribe ind over for Roundup – den 21. november 2011

Auken vil ikke forbyde Roundup – 23. november 2011

2012:

Venstre: Det haster med nye pesticid-afgifter – den 2. januar 2012

Ida Auken vil tage sprøjten fra landmænd – den 5. juni 2012

Pesticid-svindel er ikke efterforsket – den 22. juni 2012

Undersøgelse: Rotter dør af Roundup og gensplejset majs – den 20. september 2012

Forsker efter nye forsøg: Roundup burde aldrig have været godkendt – den 25. september 2012

Inside the Monsanto Information War – den 24. oktober

Pesticid-cocktail ødelægger sædkvalitet – den 1. december 2012

Rapporter, udvalg, miljøplaner mm.

NRA Special Review of Glyphosate – april 1997 (22 sider)

Forskning i DNA-skader – december 1997 (7 sider)

Miljøkonsekvenser ved den Roundup-resistente foderroe – af NOAH-Genteknologi, juli 1999

Bichel-udvalget. – 1999 (diverse rapporter)

Genetically engineered crops with traits for pest management – april 2000 (20 sider)

Health and environmental impacts of glyphosate – juli 2001 (39 sider)

Pesticidforurenet vand i små vandforsyninger – 2004 (100 sider)

Pesticidplan 2004 – 2009 (beskriver bl.a. målet om nedsat behandlingshyppighed).

Pesticider – påvirkninger i naturen – 2009 (105 sider)

Grøn Vækst 1.0 – 2009. (50 sider)

Glyphosate-Based Herbicides Produce Teratogenic Effects on Vertebrates by Impairing Retinoic Acid Signaling – maj 2010 (10 sider)

Sådan ligger landet – tal om landbruget 2011 – af bl.a. Danmarks Naturfredningsforening. (61 sider)

Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering – Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr. 140, 2012 (100 sider)

A generation in jeopardy – 2012 (44 sider)

Beskyt vand, natur og sundhed – sprøjtemiddelstrategi 2013-2015. (36 sider)

Roundup/Glyphosate Background Materials – Monsanto-materiale

Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize – september 2012 (11 sider)

 

 

 

 

Skriv en kommentar

Du kan anvende følgende HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>