Kilder

Skriftlige kilder:

Ingeniøren.dk:

Er en hjemmeside, der bringer mange og gennemarbejdede artikler, som på en objektiv måde gengiver forureningsproblematikken på landbrugsområdet

Maskinbladet.dk: Bidrager med forureningsvæsentlige artikler på landbrugsområdet.

Bæredygtigt landbrug.dk: Er en forening, der bidrager med (nogle gange) rabiate udfald i diskursen omkring landbrugets problemer med lovgivningen.

Politiken: Journalisten Niels Fastrup bidrager med mange artikler omkring forureningen på landbrugsområdet.

Forskellige undersøgelsesrapporter: Der er de seneste to årtier lavet mange undersøgelser, der koncentrerer sig om pesticiders indvirken på folkesundheden

 

Mundtlige kilder:

Keld Hansen: Debattør, der selv er landmand, samtidig med at han argumenterer imod de fleste af sine kolleger.

Ole Silkjær: Erfaren hydrogeolog, der er meget i kontakt med landmænd.

Helle Raun Andersen: Lektor i Miljøkemi ved SDU, som har undersøgt gravide gartneriansatte, som var udsat for pesticider.

Jette Rank: Forsker ved RUC, som i en undersøgelse har påvist, at Roundup kan være kræftfremkaldende.

Bettina Kaastrup: Tolder, som medvirkede i DR-dokumentaren, Bag Facaden, og som er specialiseret inden for afsløringen af ulovlig import af pesticider.

Niels Peter Arildskov:  phd i grundvandskemi, der udtaler sig negativt om pesticider.

Ib Borup: Konventionel landmand, der er holdt op med at bruge Roundup og genmodificeret foderstoffer.

René la Cour Sell: Tidligere formand for Naturfredningsforeningen, der har udtalt sig negativt om landbrugets forbrug af pesticider.

Vagn Lundsteen: Formand for Bæredygtigt Landbrug, som udtaler sig i meget rabiate vendinger, når landbruget udsættes for kritik.

Jørn Dohrmann: Miljøordfører, Dansk Folkeparti.

Henrik Høegh: Miljøordfører, Venstre.

Øvrige kilder:

Tv-interview: Martin Spang Olsen interviewer Kjeld Hansen om Pesticider og kommer rundt om en meget stor del af problematikken.

DR: Bag Facaden er en tv-dokumentar, hvor der med skjult kamera afsløres, hvordan ulovlig import af pesticider foregår.

Skriv en kommentar

Du kan anvende følgende HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>