Argumentanalyse

Argumentanalyse
Påstand 1: Brugen af pesticider truer grundvandet, så vi i fremtiden ikke kan bruge det som drikkevand.

Belæg: Pesticider indeholder giftige stoffer, der trænger ned i grundvandet

Hjemmel: Flere og flere undersøgelser viser, at pesticider er skadelige for helbredet, og at de findes i stadig voksende koncentrationer i grundvandet.

Styrkemarkør: Truer

Rygdækning: Undersøgelserne er gennemført af anerkendte laboratorier.

Gendrivelse:  Der er lavet undersøgelser, der frikender de godkendte pesticider.

Gendrivelse af gendrivelse: Pesticidindustrien har betalt sig til de positive undersøgelser, eller har skjult negative undersøgelser.

Påstand 2:    Landbruget bærer en stor del af ansvaret for grundvandsforureningen.

Belæg: Landbruget anvender pesticider i en mængde, der overstiger det planlagte niveau.

Hjemmel: Landbruget indkøber stadig større mængder af pesticider.

Styrkemarkør: Stor del

Rygdækning: Miljøstyrelsens statistik fra 2012 viser, at forbruget af pesticider er steget med 35 % siden 2007

Gendrivelse: Det er de private, der med deres ukontrollerede brug af Roundup er skyld i den stigende mængde af glyphosat i bynære områder

Gendrivelse af gendrivelse: Landbruget står for 92 procent af indkøbet af pesticider.

Påstand 3: Brugen af Roundup kan skade mennesker og dyr

Belæg: Roundup indeholder giftige stoffer.

Hjemmel:  Roundup nedbryder plantevævets overflader og skader planteenzymer.

Styrkemarkør: Kan skade

Rygdækning: Forskellige studier har påvist, at forsøgsdyr udvikler kræft og andre sygdomme, hvis de bliver udsat for Roundup

Gendrivelse 1: Roundup nedbryder (via glyphosat) kun et enzym, der ikke findes i mennesker og dyr.

Gendrivelse af gendrivelse: Roundup består af andre stoffer end glyphosat, som tilsammen er mistænkt for at skabe en cocktail-effekt.

Gendrivelse 2: Roundup nedbrydes i jorden og kan ikke sive ned i grundvandet

Gendrivelse af gendrivelse: Der er fundet Roundup i grundvandet i Danmark siden slutningen af 1990’erne.

Kildevurdering

Skriftlige kilder:

Ingeniøren.dk: Er en hjemmeside, der bringer mange og gennemarbejdede artikler, som på en objektiv måde gengiver forureningsproblematikken på landbrugsområdet

Maskinbladet.dk: Bidrager med forureningsvæsentlige artikler på landbrugsområdet.

Bæredygtigt landbrug.dk: Er en forening, der bidrager med (nogle gange) rabiate udfald i diskursen omkring landbrugets problemer med lovgivningen.

Politiken: Journalisten Niels Fastrup bidrager med mange artikler omkring forureningen på landbrugsområdet.

Forskellige undersøgelsesrapporter: Der er de seneste to årtier lavet mange undersøgelser, der koncentrerer sig om pesticiders indvirken på folkesundheden

 

Mundtlige kilder:

Keld Hansen: Interessant debbatør, der gør sig udmærket ved selv at være landmand, samtidig med at han argumenterer imod de fleste af sine kolleger.

Ole Silkjær: Erfaren hydrogeolog, der er meget i kontakt med landmænd.

Helle Raun Andersen: Lektor i Miljøkemi ved SDU, som har undersøgt gravide gartneriansatte, som var udsat for pesticider.

Jette Rank: Forsker ved RUC, som i en undersøgelse har påvist, at Roundup kan være kræftfremkaldende.

Bettina Kaastrup: Tolder, som medvirkede i DR-dokumentaren, Bag Facaden, og som er specialiseret inden for afsløringen af ulovlig import af pesticider.

Niels Peter Arildskov:  phd i grundvandskemi, der udtaler sig negativt om pesticider.

Ib Borup: Konventionel landmand, der er holdt op med at bruge Roundup og genmodificeret foderstoffer.

René la Cour Sell: Tidligere formand for Naturfredningsforeningen, der har udtalt sig negativt om landbrugets forbrug af pesticider.

Vagn Lundsteen: Formand for Bæredygtigt Landbrug, som udtaler sig i meget rabiate vendinger, når landbruget udsættes for kritik.

 

Øvrige kilder:

Tv-interview:   Martin Spang Olsen interviewer Keld Hansen om Pesticider og kommer rundt om en meget stor del af problematikken.

DR: Bag Facaden er en tv-dokumentar, hvor der med skjult kamera afsløres, hvordan ulovlig import af pesticider foregår.

 

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar

Du kan anvende følgende HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>