Webtema

Vi har etableret vores eget “test” site, vandzonen  hvor vi eksperimenterer med digitale løsninger.

www.vandzonen.dk

Formål:

Det er hjemmesidens formål at oplyse og skabe debat om grundvandsproblematikken i Danmark.
Oplysningerne skal være veldokumenterede og informative
Hjemmesiden skal være neutral og objektiv i debatten og på den måde sørge for, at alle kan komme til orde.

Målgrupper:               Vi har givet hver målgruppe en rating efter, hvor betydende de er for vores projekt.

Miljøbevidste                5

Landmænd                    5

Borgere                          4

Politikere                       3

Miljøinteresserede og landmænd udgør kernen i diskursen og det er derfor vigtigt at inddrage dem som debattører og få deres meningstilkendegivelse.

Borgerne er en indirekte målgruppe idet det er debatten mellem de miljøinteresserede og landmændene, der skal oplyse dem.

Politikerne er lidt mindre interessante, da de formodes ikke at ville være klare i mælet i debatten men mere tage partipolitiske hensyn.

 

Webmenuerne: De forskellige menupunkter har vi givet en rating efter, hvor betydende de er

Nyhedsopdateringer                              5

Debatside                                                 4

Faktaside                                                  4

Love og regler                                         3

Link til facebook                                    3

Link til Twitter                                       2

 

Målgruppe-analyse

Vi har anvendt Minerva-modellen til at definere vores målgrupper. Minerva-modellen er inddelt i fire områder, der er benævnt med hver sin farve.

De miljøbevidste
De miljøbevidste holder sig klart inden for det grønne område. Her er det ikke de økonomiske interesser, der tæller men mere de ideologiske. De miljøbevidste er moderne og humant indstillede og typisk højt uddannet.

Landmændene
Landmændene ligger i det blå og det rosa område, hvor det er de materielle interesser, der tæller. De er meget oplyste om moderne dyrkningsmetoder men også traditionsbundne. Mantraet er: ”Enhver er sin egen lykkes smed,” og der skal meget gode argumenter til for at flytte deres mening.

Borgerne
Borgerne tæller som sådan hele befolkningen. Det er i alles interesse at have adgang til rent drikkevand, og således skal hjemmesiden også kunne tiltrække folk, der er interesseret i at vide mere om grundvandet og de problemer, der er forbundet med at holde det rent.

 

Politikerne
Politikerne kan opdeles i partier med hver deres tilhørsforhold i Minerva-modellen.

Venstre er et klart placeret i det blå segment, med de økonomiske interesser som højeste prioritet.

Socialdemokraterne indtager det rosa område, hvor ideologi og tradition er omdrejningspunktet.

Dansk Fokeparti er at finde i både det rosa og det lyserøde område, hvor det primært er traditionstænkning der gælder.

De radikale er moderne og idealistiske og befinder sig idet grønne område.

SF er et typisk miljøparti og befinder sig mest i det grønne område.

De konservative er materielt interesserede men også traditionsbundne og befinder sig både i det rosa og det blå område.

Ny alliance er moderne og hører hjemme både i det blå og de grønne område.

Enhedslisten er klart i det grønne område uden interesse for tradition og  materialisme.

 

 

 

Skriv en kommentar

Du kan anvende følgende HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>