Master projekt Q&A’s Pesticider i grundvand

Projektbeskrivelse:

Åbenhedstinget har fået aktindsigt i domme om pesticid-overtrædelser og har lavet et tema om pesticider. Åbenhedstinget er ligeledes blevet lovet indsigt i det nye pesticidregister, der skulle være åbnet 1. april 2012, men er udskudt til juni. Den indeholder landmændenes egne indberetninger over deres brug af pesticider. På nettet ligger en oversigt over alle danske grundvandsboringer.

Men udpegningen af de vandbrønde, der rent faktisk har måttet lukke er kun ved beregninger – ikke konkret.

En fokusering på dette skal forsøge at få konkret styr på sammenhængen mellem pesticider og vandboringer, og hvem der konkret har et ansvar for pesticider i grundvandet.

Alt dette sker som et tema på Åbenhedstinget efter samme model som forårets tema om landbrugsstøtte. Hensigten er at opbygge en metode til undersøgende journalistik på nettet efter samme model som de amerikanske centre. De gennemfører undersøgelserne og videreformidler deres historier til de traditionelle medier. Målestokken er, hvor meget deres historie slår igennem.

Temaerne på Åbenhedstinget er dette efterår særligt fokuseret på miljø, og med helt særligt fokus på vand og mad.

Som led i dette projekt, skal de studerende også inddrage sociale og mobile medier til at opbygge et community omkring deres undersøgelse.

1. Skal operationen have et navn (hvad er det, vi alle sammen er en del af)?

Pesticider i grundvand.

2. Hvem er målgruppen?

Landmænd, fagfolk og miljøinteresserede.

3. Hvad er den ultimative målsætning (vision)?

At få dokumenteret sammenhængen mellem de lukkede vandboringer og brugen af pesticider i området.

4. Hvad får brugerne/seerne ud af det, hvad får Åbenhedstinget og evt. mediepartner ud af det (værdi)?

Mere viden om risikoen i det område, hvor de bor. Åbenhedstinget bliver fremhævet som mediet, der undersøgte problematikken.

5. Hvad er de helt konkrete (målbare) målsætninger?

At historien bringes i landsdækkende eller lokale medier med reference til Åbenhedstinget. Og at skabe debat og følgere på sociale medier (Facebook og Twitter).

 6. Hvad er kriterier for succes?

Så mange likes på Facebook som muligt, og at historien bringes i en landsdækkende eller lokal avis.

7. Metoder til måling (jf. kriterier for succes).

Vi vil anvende Hootsuite til måling af trafikken på Facebook-siden, Twitterkontoen og på hjemmesiden.

8. Hvilke værktøjer (sociale medier) bruger vi med henblik på at forbinde projektet med målgruppen.

Vi anvender primært Facebook, Twitter og en hjemmeside under Åbenhedstinget.

9. Hvilke formidlings- og buzz-koncepter bruger vi og hvilke indholdsideer har vi?

Vi vil anvende Storify, Hootsuite, Tweetdeck. Indholdet vil især bestå af politiske og miljørelaterede nyheder. Der vil desuden indgå materiale af ældre dato, hvis det har væsentlig relevans.

10. Hvilken udgivelses- og markedsføringsplan bruger vi?

Vi vil flere gange dagligt publicere tweets, facebook-opdateringer og hjemmesideindlæg. Vi vil støvsuge Twitter, Facebook og internettet for relevant materiale, som vi vil inddrage i vores publikationer.

11. Hvordan “træner” vi journalister etc. i brug af de værktøjer, vi anvender?

12. Hvordan organiserer vi os, hvilke roller indtager vi – og hvilken betydning kan/skal det få for Åbenhedstinget fremadrettet?

Som et team på to er vi i daglig kontakt og diskuterer, hvad der skal publiceres. Åbenhedstinget fodrer os med data, og vi leverer et arbejde, hvor tallene bliver brugt til undersøgende journalistik. På længere sigt vil Åbenhedstinget kunne anvende erfaringerne fra vores arbejde til at nærme sig realiseringen af et center for undersøgende journalistik.

13. Hvordan producerer vi jf. produktionsflow (hvordan kommer vi konkret ud over rampen)?

I startfasen fokuserer vi på indsamling af oplysninger. Vi reflekterer og publicerer dem primært via Facebook og Twitter. Vi forsøger at skabe interesse for vores projekt og vurderer løbende hvilke indsatser, der virker bedst. Via schedule-featuren i Hootsuite vil vi sørge for, at der kommer en løbende strøm af udgivelser.

14. Hvordan reagerer vi jf. reaktionsflow (når folk sender noget den anden vej og/eller kommunikerer med hinanden)?

Vi vil forsøge at opretholde en svartid på to døgn.

15. Hvordan implementerer og eksekverer vi i forhold til det konkrete projekt?

I erkendelse af, at vi kun har to måneder til projektet, har vi etableret en Facebook-side, som har fungeret siden d. 19. oktober. Desuden har vi sendt tweets af sted til miljø-relevante Twitter-grupper. For at tilgå Åbenhedstinget på en seriøs måde vil vi udarbejde en detaljeret plan for vores hjemmeside med afsæt i John Shiple’s informationsarkitekturopskrift.

16. Tidsplan:

24/10 kl. 10.00: Deadline på metode- og målbeskrivelse

29/10 kl. 10.00:  Deadline: diskursanalyse

2/11   kl. 13.00: Feedback på diskursanalyse fra Ejvind

7/9     kl. 9.00: Deadline: webtema med indhold, app, tweets, Facebook-integration, forretningsmodel og researchsite

28/11 kl. 9.00: Deadline: Data på nettet/mapping og argumentanalyse

21/12:  Aflevering semesterprojekt

 

Skriv en kommentar

Du kan anvende følgende HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>